Cứu em học trò giỏi, ngoan trước khối u trung thất.

Hội nghị CBCC năm học 2018-2019

Khai giảng năm học 2018-2019

Quyết định khen thưởng danh hiệu công đoàn cơ sở và phụ nữ 2 giỏi năm 2017-2018

strapline-website_4_orig

Graphic1

School-Baner - Copy

bao tho thcs phu dien x3