Khai giảng năm học 2018-2019

Quyết định khen thưởng danh hiệu công đoàn cơ sở và phụ nữ 2 giỏi năm 2017-2018

Anh em công đoàn viên hỗ trợ nhau trong việc xây dựng nhà Mái ấm công đoàn 2018

Tiếp sức Con của Công đoàn viên đầu năm học mới 2018-2019

strapline-website_4_orig

Graphic1

School-Baner - Copy

bao tho thcs phu dien x3