<a href=”http://”>

Đầu năm hành chính (ví dụ vào đầu tháng 1/2019) CTCĐ xây dựng KH tổ chức Sinh nhật cho CĐV để thực hiện trong suốt năm 2019
Theo quyết định 1910 của Tổng liên đoàn thì chi mua quà sinh nhật chứ không được kí danh sách nhận tiền. Nên mỗi tháng CĐCS sẽ mua quà tặng cho CĐV nhân ngày sinh nhật rồi chứng từ cứ để cuối năm (vd vào 12/2019) thì đề nghị cửa hàng (nơi mua quà sinh nhật) xuất hóa đơn đỏ cho từ lúc tháng 1/2019 đến 12/2019 và kẹp với kế hoạch xây dựng đầu năm 2019 để quyết toán cho việc tổ chức sinh nhật cho CĐV.
Nếu nơi bán quà sinh nhật không có hóa đơn đỏ thì tiến hành làm hợp đồng mua bán giữa CĐCS và chủ cửa hàng đó (mẫu tôi đính kèm ở dưới)