Nhiệm kỳ 2017-2022

Nhiệm kỳ 2017-2022

CTCĐ: Đinh Gia Huynh

  • Chuyên môn: Đại học vật lý – KTCN
  • Vào ngành: 2008
  • Vào ngạch: 2012
  • ĐT: 0165.512.0736
  • Gmail: huynhththcsphudien@gmail.com