Học tập chính trị 2018 và thảo luận về các vấn đề về Cách mạng 4.0, tinh giảm biên chế và sách giáo khoa mới

Thực hiện công văn số 267-CVLT/BTGHU-PGDĐT ngày 06 tháng 07 năm 2018 của Ban Tuyên giáo huyện ủy và Phòng GD&ĐT huyện Tháp Mười về việc Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục năm 2018.

Ngày 06-07/08/2018 tại TTHTCĐ xã Phú Điền Phòng GD&ĐT đã tổ chức “Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức CBQL và GV năm 2018 cho 166 CBQL, GV, NV các trường MG PĐ, TH PĐ1, TH PĐ2, TH&THCS PĐ và THCS PĐ trên địa bàn xã.

1

Từ trái sang: Đ/c Dương-HT trường TH&THCS Phú Điền, đ/c Linh-HP THCS Phú Điền, đ/c Hoa-CV Phòng GD, đ/c Tèo-HT THCS Phú Điền và đ/c Hẹ-HT TH Phú Điền 1

Qua 02 ngày học tập, các học viên được lắng nghe đại diện Ban Tuyên giáo huyện và lãnh đạo Phòng GD&ĐT Tháp Mười chia sẽ 02 chuyên đề: “Hệ tri thức Việt số hóa – công cụ hữu ích giúp Việt Nam tự tin bước vào thời đại công nghiệp 4.0” và “Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 61, 62 của Tỉnh ủy thực hiện Hội nghị Trung Ương 6 khóa XII; Kết quả 5 năm  thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Một số chủ trương về giáo dục phổ thông trong thời gian tới.”. Lớp học cũng đã dành 01 buổi để thảo luận về những nội dung mà học viên tâm đắc qua 02 chuyên đề và giải pháp áp dụng thực hiện ở đơn vị mà bản thân đang công tác.

Qua thời gian Hội nghị giúp CBQL, GV và NV nhận thức và trang bị thêm những kiến và thông tin mới để mỗi cá nhân có thể áp dụng cho công tác của mình ở đơn vị trong năm học mới.

                                                                             Người đưa tin: Thái Dương

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *