Thông báo thời gian Tựu trường năm học 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT THÁP MƯỜI

TRƯỜNG TH&THCS PHÚ ĐIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 30/TB-TH&THCS.PĐ

                    Phú Điền, ngày 06 tháng 08 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc Tựu trường năm học 2018-2019

 ———————

Căn cứ kế hoạch số 492/KH-PGDĐT ngày 25 tháng 07 năm 2018 của PGD&ĐT Tháp Mười về việc Thực hiện “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm 2018” và chuẩn bị khai giảng năm học mới 2018-2019;

Trường TH&THCS Phú Điền trân trọng thông báo đến toàn thể giáo viên, phụ huynh học sinh và học sinh trong toàn trường về ngày tựu trường năm học 2018-2019 như sau:

  1. Thu nhận học sinh lớp 1:

            –Thời gian: Từ 13/08/2018 đến 17/08/2018.

Địa điểm: Điểm chính trường TH&THCS Phú Điền.

* Ghi chú: Phụ huynh có con trong độ tuổi lớp 1 năm học 2018-2019 trên địa bàn đến điểm chính nhà trường (trong giờ hành chính) để đăng ký ghi danh cho con nhập học.

  1. Tựu trường: Áp dụng cho cả 2 cấp của trường

Thời gian: 20/08/2018 (Các lớp thực hiện theo buổi học)

+ Buổi sáng: 7h 00 phút.

+ Buổi chiều: 12h 30 phút.

Địa điểm: Tập trung theo Điểm.

        * Ghi chú: Riêng danh sách học sinh lớp 1 năm học 2018-2019 sẽ được dán trên bảng thông báo nhà trường ở điểm chính và các điểm phụ sau khi nhà trường thu nhận và phân lớp.

Nhà trường xin trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG

– CB, GV, NV (t/h);

– PHHS (biết);

– Lưu VT.                                                                 Thái Vũ Dương

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *