Quyết định khen thưởng danh hiệu công đoàn cơ sở và phụ nữ 2 giỏi năm 2017-2018

Tên file: 1311_QD-LDLDngay28-12-2015.pdf
Tải về

Thực hiện việc khen thưởng của tổ chức công đoàn hằng năm. Đầu năm học 2018-2019, BCH công đoàn trường đã họp để công nhận và khen thưởng cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác công đoàn và công đoàn viên xuất sắc.

Ban nữ công cũng đã tổ chức đánh giá công tác thi đua phong trào phụ nữ 2 giỏi, qua đó cũng đã công nhận 25 nữ CĐV đạt danh hiệu Giỏi việc nước – đảm việc nhà. Hướng dẫn số 80/HD-LĐLĐ ngày 31/7/2017 của BTV LĐLĐ Đồng Tháp hướng dẫn khen thưởng phong trào GVN-ĐVN,tại đơn vị cũng đã xét khen thưởng được 30% trên tổng số 25 nữ của đơn vị.

Tác giả; Đinh Gia Huynh

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *